Ankara şehrinde mesleğini icra eden avukatlar başka vilayetlerdeki avukatlardan daha tecrübelilerdir. Sebebiyse temyiz mahkemelerinin Ankarada bulunmasıdır. Ankara vilayetinde boşanma sayısı oldukça fazladır. Bu nedenden dolayı en kaliteli boşanma davası avukatları bu vilayettedir. Ankarada çalışmakta olan çekişmeli boşanma avukatları temyiz merciine gelen boşanma davalarına girebildikleri için diğer boşanma avukatlarına göre avantajlıdırlar. İyibir çekişmeli boşanma avukatıyla boşanma sürecine girmek oldukça önemlidir. Zira iyi bir boşanma avukatı boşanma davasını kazanmanızı sağlar. Başarılı çekişmeli boşanma avukatlarının vekalet ücretleri diğer çekişmeli boşanma avukatlarına nazaran biraz daha fazladır. Boşanmayı düşünen kişiler boşanma ve mal paylaşımıkonularında anlaşırlarsa anlaşmalı biçimde boşanabilirler. Boşanma davası açacak olan kişliler arzu ederlerse boşanma davasınıbir boşanma avukatı yardımı ile açabilirler. Ankarada çok miktarda yetenekli ağır ceza davasına bakan avukat mevcuttur. Yetenekli bir ağır ceza avukatı olmak baya zordur.Ceza davası avukatlığı başka avukatlıklardan daha zordur. Ayrıca ceza avukatları cesurinsanlardır. Cezaevinde bulunan kişilerin en çok umut bağladığı kişiler ağır ceza avukatlarıdır. Zira kaliteli ağır ceza avukatları cezaevinde olanları tahliye ettirebilirler. Buna ek olarak başarılı ceza avukatları sanıkları cezadan kurtarabilir. Bu sebeple tutuklanan insanların iyi bir ağır ceza avukatı kendilerini savunmalarını tavsiye ederim. İnternet suçları zamanızda sıkça karşımıza çıkan suçlardandır. İnternetin gelişmesine paralel olarak siber suç sayısı yükselmiştir. Ama bu konuda mesleğinin icra eden bilişim avukatı miktarı oldukça azdır. İnternet suçları öbür suçlardan farklıdır. Bu yüzden her avukat bu davalardan anlamaz. Eğer bilişim suçlarından dolayı hapis yatmak istemiyorsanız başarılı bir internet suçları avukatı tutmanızı tavsiye ederim. Zira internet suçları avukatları bu konularda başarılı sonuçlar almış avukatlardır. Türkiye dışında boşanmış olan insanlar boşanmanın ülkemizde geçerli olması için ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açmaları lazım gelir. Bu davanın açılması için bir tanıma avukatından yardım alınması gerekir. Aksi durumda ₺anıma tenfiz davası çok zaman alır. Sebebi ise karşı tarafın yurtdışında ikamet etmesidir. Tanıma davasının kabul edilmesi davalıya tebligat yapılması lazımdır. Bu nedenle başarılı bir tanıma tenfiz avukatıyardımı ile bu dava açılmalıdır. Ankarada çok kaliteli tanıma avukatı bulunmaktadır. Avukatlık ücretleri başarıya göre değişmektedir. Başarılı avukatlar öbür avukaklara nazaran fazla ücret talep ederler. Ankarada iş yapan avukatlar başka şehirlerde mesleğini icra edenavukatlardan daha yüksek dava ücreti belirler. Eğer açmış olduğunuz davada başarılı olmak istiyorsanız en kaliteli ankara avukatları ile bu yola çıkmalısınız.

Boşanma davalarında bilinmesi lazım gelen noktalar. İlk olarak taraflar anlaşmalı mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermeleri gerekir. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşabilmekteyseler ve evlilik birliği bir yıldan daha fazla sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davası hem çok kısa sürede sonuçlanmakta hem de tarafları aile mahkemesine kanıt sunma yükünden kurtarmaktadır. Ama eşler anlaşamazlarsa bu durumda davanın çekişmeli şekilde açılması lazımdır. Eşlerin mahkemeye başvururken boşanma avukatı tutması gerekli değildir. Ama iyi bir avukattan destek alınması boşanma davasının oldukça çabuk sonuna ulaşmasını sağlar. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu yönünde bir inanış bulunur. Oysaki davayı mahkemeye ilk kimin başvurduğunun bir önemi yoktur. Bu nedenle boşanmak isteyen eşin davayı açması gerekir. Açılmış davanın başarılı şekilde sonuçlanması için davayı açan eşin davasını kanıtlaması gereklidir. Eğer dava açan eş davasını ispat edemezse açılmış bulunan dava reddedilecektir. Taraflar boşanmanın yanında tedbir nafakası, maddi manevi tazminat, çocuğunun velayeti, ortak çocuk için iştirak nafakası isteme hakkına sahiptirler. Taraflar boşandıktan sonra eğer ortak edinilmiş gayrimenkulleri var ise mal paylaşımı davası açma hakları vardır. Bu tarz davalarda vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir. Boşanma alanında uzman olan bir hukukçu haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu husus avukat ile dava açacak olan kişi anlaşma ile belirlenir. Ankara Barosu tarifesinin üstünde olmak kaidesiyle herhangi bir bir tutar belirlenir. Çekişmeli boşanma davası oldukça uzun süren dava çeşitlerindendir. Bir boşanma davasının sonuçlanması genellikle bir yıl sürer. Bu süreyi kısaltmak için iyi bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gereklidir. Böylece eşler hak yoksunluğuna uğrama riskinde de kurtulabilirler.

boşanma avukatı ankara